OmaPosti påminner när du har fått post

OmaPosti skickar alltid ett meddelande till dig när du kar fått en faktura, ett brev eller ett paket. Tack vare detta missar du ingen försändelse och du slipper komma ihåg till exempel fakturors förfallodatum. OmaPosti-meddelandena skickas per e-post eller via mobilappen i enlighet med vad du valt i användarinställningarna.

OmaPosti tapahtumat


Du kan redigera mobilappens meddelanden: Meny -> Inställningar -> Meddelanden.